Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5038_2013011
Administrativ enhet 5038
Planident 2013011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 2141
Plannavn Kommunedelplan Verdal by 2017-2030
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.05.2017
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak  
Stadfesting 22.05.2019
Kunngjøring av planvedtak 22.06.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2013011-B iht dep_vedtak.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 2013011-B iht dep_vedtak uten signatur.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2013011 utgått.pdf Ikke gjeldende. Ikke oppdatert iht. to mindre endringer og KMD-vedtak i 2019,
  Bestemmelser 2013011-B utgått.pdf Ikke gjeldende.
  Arealplankart 2013011 iht dep_vedtak.pdf  
  Vedtak 2013011 Vedtak KMD 22.05.2019.pdf  
  Arealplankart 2013011 iht dep_vedtak uten signatur.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2013011 Planbeskrivelse med konsekvensutredning.pdf  
  SOSI-fil 2013011.sos Vedtatt plan i SOSI v.4.5.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
12.03.2019 2018 / 5166   Kun innhold Formål endret og byggegrense justert utenom bolighus på 16/36. Planutvalget Arealplankart Formål endret og byggegrense justert utenom bolighus på 16/36.
  Vis i kart (+)
X: 7077198,7 Y: 622193,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.06.2019 2018 / 5166     Byggegrense justert til 40 x 40 meter mot kryss på 16/36. Planutvalget Arealplankart Byggegrense justert til 40 x 40 meter mot kryss på 16/36.
  Vis i kart (+)
X: 7077203 Y: 622195,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.05.2021 2018 / 5166   Kun innhold Båndleggingen av trase for transportbånd for kalk er forlenget inntil reguleringsplanen er vedtatt, men maksimalt i fire år, til 29.05.2025. Fylkesmannen     Vis i kart (+)
X: 7073294 Y: 621249,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.09.2021 2018 / 5166   Bestemmelsene KDP § 1.6.6 nr. 3 justert mht. områdelekeplass/byrom. KDP § 7.3.2 tredje ledd: Hensynssone H730_45 har utgått rettsvirkning. Planutvalget    
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
05.04.2018 2018 / 5709   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei. Byggegrense mot vei. Tilbygg    
X: 63,77472 Y: 11,50452
EUREF89/WGS84 Geografisk
13.04.2018 2018 / 5903   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Reklameskilt over 8 m2 Bestemmelse om maks samlet areal på 8 m2 for reklameskilt på fasade Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 7076497,7 Y: 622142,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.04.2018 2018 / 5912   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg Plankartets byggegrense mot kommunal veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7078004,7 Y: 621232,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2018 2018 / 6556   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Byggegrense mot kommunal vei Byggegrense i arealplankartet. Tilbygg    
X: 63,79379 Y: 11,51559
EUREF89/WGS84 Geografisk
14.05.2018 2018 / 7141   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra byggegrense Dispensasjon fra byggegrense Tilbygg    
X: 63,77034 Y: 11,47901
EUREF89/WGS84 Geografisk
16.05.2018 2018 / 6826   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Byggegrense. Byggegrense. Tilbygg    
X: 63,79835 Y: 11,48166
EUREF89/WGS84 Geografisk
18.05.2018 2018 / 6942   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Byggegrense mot veg Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7077487,6 Y: 621899
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.06.2018 2018 / 5912   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg 8,5 meter fra senterlinje veg. Strid med byggegrense. Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7078008,8 Y: 621233,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.06.2018 2018 / 7383   Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av boligrigg. Næring/forretning Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7075531,8 Y: 620732,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2018 2018 / 7170   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Bestemmelse om maksimal størrelse på skilt og pylon Skiltstørrelse Skilt m.v.    
X: 63,7856 Y: 11,45972
EUREF89/WGS84 Geografisk
19.06.2018 2018 / 6478   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Garasje søkes oppført utenfor byggegrense mot vei Byggegrense mot vei Nybygg    
X: 63,81103 Y: 11,46548
EUREF89/WGS84 Geografisk
26.06.2018 2018 / 6516   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av gårdstun LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7073311 Y: 622476,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2018 2018 / 7719   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Byggegrense mot vei Byggegrense mot vei Nybygg    
X: 63,78455 Y: 11,48811
EUREF89/WGS84 Geografisk
22.08.2018 2018 / 8213   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Byggegrense i plan Byggegrense. Tilbygg    
X: 63,79777 Y: 11,47936
EUREF89/WGS84 Geografisk
03.10.2018 2018 / 8193   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av garasje over regulert byggelinje mot veg Byggelinje i kommunedelplan Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7077975,5 Y: 621273,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2018 2018 / 9039   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Søker om dispensasjon fra byggegrense for plassering av carport unntatt søknadsplikt. Byggegrense mot veg Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7077165,5 Y: 622150,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.04.2019 2019 / 562   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Mobilmast Friområde Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7078302,5 Y: 621180,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.04.2019 2019 / 1415     Arealbruk kommune(del)plan Byggegrense i kommunedelplanen.        
X: Y:
03.05.2019 2019 / 337   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av kårbolig LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7075840,9 Y: 623873,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.08.2019 2019 / 2330   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av tilbygg Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7076961,9 Y: 622009,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.09.2019 2019 / 3660   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av parsell i friområde til bolig-/næringsformål Friområde Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7075463,6 Y: 623068,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.09.2019 2019 / 2743   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Hytteveg LNFR Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7062234,2 Y: 656644,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.11.2019 2019 / 3978   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av garasje Byggegrense mot veg Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7077477,1 Y: 621927,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.03.2020 2020 / 936   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av tilleggsareal til næringsformål LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7074276,2 Y: 620765,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.05.2020 2020 / 1448   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg med selvstendig boenhet Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7075712,3 Y: 621340
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2020 2020 / 1170   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Ombygging, etablering av 3 nye boenheter Krav om reguleringsplan Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 7076561,3 Y: 622358,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2020 2020 / 2069   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av veranda Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7076477,5 Y: 622378,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2020 2020 / 2069   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Veranda Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7076488,4 Y: 622381,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2020 2020 / 1957   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av garasje Byggegrense mot veg Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7076476,8 Y: 623148,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.06.2020 2020 / 1996   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Garasjer Byggegrense mot kommunal veg og fv Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7075878,6 Y: 622525,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2020 2020 / 2837   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gjerde og søppelskur Byggegrense mot fv Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7076791,7 Y: 622155,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.10.2020 2020 / 1945   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av tilbygg Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7077443,2 Y: 622082,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.11.2020 2020 / 2981   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plassering av matvogn Byggegrense mot veg Andre avgjørelser     Vis i kart (+)
X: 7076069,8 Y: 621634,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.12.2020 2020 / 3724   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Carport Byggegrense mot veg Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7076459 Y: 623824
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.12.2020 2019 / 4561   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Tilbygg til garasje Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7075977,3 Y: 621517,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.01.2021 2020 / 3362   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av garasje Maks gesimshøyde Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7077178,9 Y: 622024,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2021 2021 / 1330   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av tilbygg Byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 7075884,7 Y: 621424,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2021 2021 / 1403   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Garasje LNFR Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7076124,7 Y: 623811,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.07.2021 2020 / 1300   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Støttemur Byggegrense mot veg Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7073589,7 Y: 622508,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.08.2021 2021 / 2363   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av støyskjerm Byggegrense mot veg Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7075975,6 Y: 621146,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
05.04.2019 2018 / 5166     05.06.2019 Klage på vedtak om mindre endring 12.03.2019. Klagen er imøtekommet i to mindre endringer i 2019. Planutvalget    
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
2005008 Kommunedelplan Verdal by