Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5406_1973001
Administrativ enhet 5406
Planident 1973001
Lovreferanse Bygningsloven av 1965
Plannavn Kvalsund Sentrum
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.03.1973
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 2017
Opprinnelig planid 1973001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser Kvalsund Sentrum.pdf Planbestemmelser Kvalsund Sentrum
Vedtaksdokumenter Arealplankart Plankart Kvalsund Sentrum.pdf Plankart Kvalsund Sentrum