Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5406_1980002
Administrativ enhet 5406
Planident 1980002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Skaidi Sentrum
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.08.1980
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 2017
Opprinnelig planid 1980002
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser skaidi sentrum.pdf Planbestemmelser Skaidi sentrum
Vedtaksdokumenter Arealplankart Plankart skaidi sentrum.pdf Plankart Skaidi sentrum
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
16.06.2020 2020 / 4743   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar NMU at dispensasjon fra regulert arealformål i reguleringsplan for Skaidi sentrum for oppføring av 10 minihus innvilges. Arealformål Nybygg Vedtak Nybygg - Livheim - Skaidi
  Vis i kart (+)
X: 7816440,2 Y: 406266,9
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
30.10.2020 2020 / 5258   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar NMU at dispensasjon fra regulert arealformål i reguleringsplan for Skaidi sentrum for arealutvidelse av hotelltomta innvilges. Regulert arealformål Tilbygg Vedtak Tilbygg - Gjestebakken 10
  Vis i kart (+)
X: 7816177,1 Y: 406627,9
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84