Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5406_20170003
Administrativ enhet 5406
Planident 20170003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 1539
Plannavn Kommuneplanens arealdel for Hammerfest - 2020- 2032
Type Kommuneplanens arealdel
Status Planforslag
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 2004
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser KPA til OE.pdf Bestemmelser KPA
Vedtaksdokumenter Arealplankart D-teg-028 Plankartforslag-rev-20200518.pdf Plankart KPA
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse KPA til OE.pdf Planbeskrivelse KPA
  Konsekvensutredning Vedlegg 8 - Konsekvensutredning av enkeltområder.pdf Konsekvensutredning av enkeltområder KPA
  Diverse Vedlegg 1 - Innspill ifm. oppstart Kvalsund.pdf Innspill til oppstart av KPA
  Diverse Vedlegg 2 - Referat fra folkemøter i Kvalsund.pdf Referat fra folkemøter i Kvalsund
  Diverse Vedlegg 4 - Innspill ifm. overgang til felles plan.pdf Innspill ifm. overgang til felles plan
  Diverse Vedlegg 5 - Innspill under planarbeidet.pdf Innspill under planarbeidet
  Rapport Vedlegg 6 - Kartlegging av sjøarealer.pdf Rapport om kartlegging av sjøarealer
  Diverse Vedlegg 7 - Innspill fra akvakulturnæringen.pdf Innspill fra akvakulturnæringen
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 9 - ROS-analyse .pdf ROS-analyse KPA
  Diverse Vedlegg 3 - Innspill ifm. oppstart Hammerfest.pdf Innspill ifm. oppstart Hammerfest
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Øyvind Sundquist
Utarbeidet av Maria Wirkola
Utarbeidet av Ulla Sennesvik
Forslagsstiller Hammerfest kommune