Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5439_2016001
Administrativ enhet 5439
Planident 2016001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 403
Plannavn Kommuneplanens arealdel for Gamvik kommune
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.06.2020
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016001-planbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 2016001-planbesk.pdf  
  Vedtak 2016001 - Vedtak i kommunestyret.pdf  
  Kart 2016001 -plankart vedtatt.pdf  
Andre dokumenter Konsekvensutredning 2016001-Vedlegg til planbesk-KU.pdf  
  Konsekvensutredning 2016001-Vedlegg til planbesk-Merknadshefte.pdf  
  Konsekvensutredning 2016001-Vedlegg til planbesk-ROS-analyse.pdf  
  Diverse Notatstil.pdf