Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5439_2017001
Administrativ enhet 5439
Planident 2017001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 615
Plannavn Områderegulering for Normannset
Type Områderegulering
Status Planforslag
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst