Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5632_1997001
Administrativ enhet 5632
Planident 1997001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Kommunedelplan for Båtsfjorddalen
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.06.1997
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 2028
Opprinnelig planid 1997001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 1997001-pbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1997001-pkart.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
30.09.2021 2021 / 472   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan     Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7898330,6 Y: 1038768,8
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84