Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5632_2003001
Administrativ enhet 5632
Planident 2003001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord kommune 2002-2006
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 07.04.2003
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 2028
Opprinnelig planid 2003001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2003001-pbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2003001-pkart.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
20.06.2018 2018 / 194     Bestemmelser kommune(del)plan       Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7896667 Y: 1055351
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
02.08.2018 2018 / 231     Bestemmelser kommune(del)plan       Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 7896544 Y: 1055342
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
09.05.2019 2019 / 77   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra felles plankrav (fradeling av eiendom)   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7895521,4 Y: 1054778,9
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2019 2019 / 179   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon til å bygge to uthus.   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7900475,7 Y: 1060309,4
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
15.04.2021 2020 / 1083 Arkivsaknummer Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Utvidelse av hubehytta og bygging av uthus.   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 7871749,4 Y: 1061105,9
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84