Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5632_2004001
Administrativ enhet 5632
Planident 2004001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Kommunedelplan for Båtsfjord tettsted/sentrum
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.10.2004
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 2028
Opprinnelig planid 2004001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2004001-pbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2004001-pkart.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
11.06.2018 2018 / 97     Bestemmelser kommune(del)plan       Vedtak
Kart
 
X: Y:
18.06.2018 2018 / 268     Arealbruk kommune(del)plan       Vedtak
 
X: Y:
20.06.2018 2018 / 257     Arealbruk kommune(del)plan       Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7839405 Y: 601130
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
02.08.2018 2018 / 435     Arealbruk kommune(del)plan       Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7839692 Y: 601001
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
13.09.2018 2018 / 502     Bestemmelser kommune(del)plan       Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7839235 Y: 601220
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
08.10.2018 2018 / 558     Arealbruk kommune(del)plan       Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7838252 Y: 599983
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
07.02.2019 2018 / 670     Bestemmelser kommune(del)plan       Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7903498,9 Y: 1040351
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
07.02.2019 2019 / 12   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra felles plankrav (fradeling av eiendom)   Deling av eiendom Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7903007,7 Y: 1040488,2
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
05.07.2019 2019 / 347   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon til tilbygg.   Tilbygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7903597,6 Y: 1040499,6
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
28.01.2021 2021 / 1   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan SØKNAD OM UTSKIFTING OG UTVIDELSE AV EKSISTERENDE SERVICEKAI OG OPPFØRING AV ET NYTT SERVICEBYGG   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7902594,9 Y: 1040219
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
11.03.2021 2021 / 6   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan SØKNAD OM DISPENSASJON-TILLEGGSTOMT FRA FRIOMRÅDE (F1) TIL NÆRINGSFORMÅL   Grensejustering Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7903033,2 Y: 1040740,8
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84