Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 628_2142
Administrativ enhet 628
Planident 2142
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 2324
Plannavn Oslofjordtunnelen-byggetrinn 2
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.02.2015
Vertikalnivå Under grunnen (tunnel)
Forslagstiller Offentlig
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Reguleringsbestemmelser-.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Plankart_Hurum_n--01.pdf  
Andre dokumenter Planprogram Planprogram.pdf  
  Kunngjøring varsel om oppstart_Brev.pdf  
  Kunngjøring Annonse.pdf  
  Illustrasjon RE-102_Illustrasjonsplan.pdf  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå1-02.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå1-03.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå1-04.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå1-05.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå2-01.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå2-02.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå2-03.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå2-04.PDF  
  Arealplankart Plankart_Hurum_nivå2-05.PDF  
  Illustrasjon L-101_Landskapsbilde.pdf  
  Planbeskrivelse RE-101-planbeskrivelse_20140430_small.pdf  
  Konsekvensutredning LU-01_Luft.pdf  
  Konsekvensutredning MK-101_kulturmiljo.pdf  
  Konsekvensutredning MN-101-Naturmiljo.pdf  
  Konsekvensutredning MNF-101-Nærmiljo_og_friluftsliv.pdf  
  Konsekvensutredning MV-101_Vannkvalitet.pdf  
  Konsekvensutredning MV-102_NIVA_utslipp_Oslofjorden.pdf  
  Diverse Oppsummering og kommentarer.pdf  
  Diverse YM-101.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RE-106-ROS-PBL.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
17.01.2017 2012 / 2324   Plangrense og innhold Endring av detaljplanen fremmet av Statens vegvesen er vedtattt etter delegert myndighet. Delegert myndighet Planbeskrivelse
Bestemmelser
Arealplankart
Arealplankart
Diverse
Vedtak
 
X: Y: