Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1506_2008006
Administrativ enhet 1506
Planident 2008006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 2008 / 136
Plannavn Kommuneplan for Nesset
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.03.2012
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1543
Opprinnelig planid 2008006
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 15.01.2008
Frist for uttalelse til planprogram 01.09.2008
Vedtatt planprogram 02.10.2008
Frist innspill 01.09.2008
1. gangs behandling 17.06.2010
Offentlig ettersyn - fra / til 06.12.2010 / 25.01.2011
Endelig planvedtak 29.03.2012
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2008006 KOMMUNEPLANA Best.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2008006 KOMMUNEPLANA Vedtak.pdf  
  Planbeskrivelse 2008006 KOMMUNEPLANA samfunnsdel og arealdel.pdf Tekstdelen (samfunns- og arealdel)
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Nesset Nord.pdf Utsnitt Nesset Nord
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Nesset Sør.pdf Utsnitt Nesset Sør
  Diverse 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Tegnforklaring.pdf Tegnforklaring til arealplankart
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Ranvik.pdf Utsnitt Ranvik
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Gussiås.pdf Utsnitt Gussiås
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Tjelle.pdf Utsnitt Tjelle
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Rød.pdf Utsnitt Rød
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Eidsvåg Vest.pdf Utsnitt Eidsvåg Vest
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Eidsvåg Øst.pdf Utsnitt Eidsvåg Øst
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Rødhesten Skåla.pdf Utsnitt Eidsvågfjellet
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Toven.pdf Utsnitt Toven
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Raudsand.pdf Utsnitt Raudsand
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Bergmesteren.pdf Utsnitt Bergmesteren
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Fressvika.pdf Utsnitt Fressvika
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Meisalstranda.pdf Utsnitt Meisalstranda
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Meisalfjellet.pdf Utsnitt Meisalfjellet
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Eidsøra.pdf Utsnitt Eidsøra
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Prestneset.pdf Utsnitt Prestneset
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Ut-Bugge.pdf Utsnitt Ut-Bugge
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Inn-Bugge.pdf Utsnitt Inn-Bugge
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Nauste.pdf Utsnitt Nauste
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Øverås.pdf Utsnitt Øverås
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Eikesdal Ytre.pdf Utsnitt Eikesdal Ytre m/Mardalen
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Sæter.pdf Utsnitt Eikesdal Midtre (Sæter)
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Finnset.pdf Utsnitt Eikesdal Indre (Finnset)
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Aursjøen.pdf Utsnitt Aursjøen
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Vistdalsheia.pdf Utsnitt Vistdalsheia
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Vistdal Øvre.pdf Utsnitt Vistdal Øvre (Opdal)
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Vistdal Midtre.pdf Utsnitt Vistdal Midtre (Nerland)
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Vistdal sentrum.pdf Utsnitt Vistdal Nedre (Vistdal sentrum)
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Sandnes.pdf Utsnitt Sandnes
  Arealplankart 2008006 KOMMUNEPLANA PlanOrig Utsnitt Skorgestranda.pdf Utsnitt Skorgestranda
Andre dokumenter Diverse 2008006 KOMMUNEPLANA Innspill.pdf Samelde innspill til kommuneplanarbeidet
  Rapport 2008006 KOMMUNEPLANA Rapport Konsekvens for natur m.m. i Eikesdal.pdf Konsekvensbeskrivelse for natur, kulturminner og kulturlandskap i Eikesdal
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
06.04.2006 2005 / 719   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Bygging av hytte - 052/001 LNF > Fritidsbebyggelse Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6960619,48 Y: 457073,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.04.2006 2006 / 119   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Bygging av hytte - 004/001 LNF > Fritidsbebyggelse Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6957846,53 Y: 437237,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.08.2009 2008 / 468   Avslått KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Deling av eiendom til bolig LNF Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6947646,52 Y: 454917,42
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.10.2011 2011 / 554   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Fradeling av to boligtomter LNF Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6961279,09 Y: 453570,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.04.2012 2011 / 8   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Tillegg 027/093 LNF Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6960958,19 Y: 451334,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2013 2012 / 1306   Godkjent KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Etablering av parkeringsareal ved Nesset prestegard   Veg, parkering etc. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6958754,74 Y: 450486,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2017 2017 / 693   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Disp for 916 m2 fra 086/001 til 086/002 LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6946470,36 Y: 454413,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2018 2017 / 395   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Ny boligtomt 058/028 LNF Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6959816,25 Y: 451982,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.08.2018 2018 / 524   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Disp for fradeling av boligtomt 078/014 LNF Deling av eiendom Vedtak
Rapport Vurdering av geofarer
Rapport Geologirapport
  Vis i kart (+)
X: 6937811,71 Y: 457809,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.10.2018 2017 / 1470   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Ny boligeiendom - 004/021 LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6957501,7 Y: 436594,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.10.2018 2014 / 1351   Avslått RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Ny fritidsbolig 077/004 - AVSLÅTT   Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6944560,55 Y: 454435,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2018 2018 / 765   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp fra pbl § 1-8 for oppføring av naust/anneks Pbl § 1-8   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6957429,55 Y: 451080,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.03.2019 2018 / 1023   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Disp. av 530 m2 ifbm arealoverføring til GID 056/020 og 056/023. LNF   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6960534,13 Y: 453020,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.06.2020 20 / 314   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 LNF LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6959285,83 Y: 457978,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2020 20 / 258   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 LNF LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6954997,18 Y: 444966,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.12.2020 20 / 1595   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 formål LNF formål LNF Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6958360,51 Y: 450632,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.01.2021 2020 / 1555 Bygg-20/01555 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Formål LNF   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6955552,77 Y: 444653,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.01.2021 20 / 1555 Bygg-20/01555 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag pbl. § 1-8   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6955564,6 Y: 444641,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84