Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1506_K200801
Administrativ enhet 1506
Planident K200801
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2008-2020
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.05.2009
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1502
Opprinnelig planid K200801
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
05.01.2016 2015 / 3205   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS 16/1 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6961597,5 Y: 432320,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3199   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/2 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6961658,62 Y: 429698,26
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3204   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/3 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962006,61 Y: 433803,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3203   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/4 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962000,39 Y: 433792,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3201   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/5 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6961550,85 Y: 431934,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3202   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/6 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6961553,9 Y: 431973,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3206   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/7 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6963278,19 Y: 434873,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3200   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/8 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6963485,52 Y: 432237,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2016 2015 / 3207   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring DS16/9 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6963421,29 Y: 432273,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2016 201 / 4082   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag DS 16/34   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6947573,77 Y: 414269,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2016 2015 / 4082   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Krav til reguleringsplan DS 16/34   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6947574,4 Y: 414268,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.02.2016 2015 / 4197   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 DS 16/61 LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6961859,91 Y: 422596,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.02.2016 2015 / 3769   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Småbåthavn PUU 7/16   Oppfylling     Vis i kart (+)
X: 6948450,15 Y: 417106,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.02.2016 2015 / 3769   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Småbåthavn PUU 7/16   Oppfylling     Vis i kart (+)
X: 6948449,48 Y: 417106,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.02.2016 2015 / 2137   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Naust DS 16/71   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6956474,06 Y: 419016,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.02.2016 2015 / 2137   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Naust DS 16/71   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6956474,41 Y: 419016,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.02.2016 2015 / 3864 DS 16/78 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 sitt forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag for oppføring av grindløe. Plan- og bygningslovens § 1-8. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6955422,65 Y: 406187,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2016 2015 / 4393 DS 16/96 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Avslag på søknad om dispensasjon fra formålet fremtidig boligformål for oppføring av naust. Formål - fremtidig boligformål. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6947682,07 Y: 414634,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2016 2015 / 4393 DS 16/96 Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Avslag på søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av naust. Plan- og bygningslovens § 1-8. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6947683,18 Y: 414631,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.02.2016 2015 / 3300 DS 16/94 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF for opprettelse av ny grunneiendom. Formålet LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6965619,32 Y: 435042,15
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.02.2016 2015 / 4400 DS 16/106 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF for arealoverføring til boligtomt. Formålet LNF. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6947552,97 Y: 414018,42
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.02.2016 2015 / 4400 DS 16/106 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for arealoverføring til boligtomt. Plan- og bygningslovens § 1-8 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6947551,34 Y: 414020,37
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.03.2016 2015 / 3264 PUU 14/16 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Vesentlig reparasjon av mur og molo Plan- og bygningslovens § 1-8 Reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6961741,57 Y: 429189,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.03.2016 2015 / 3264 PUU 14/16 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Vesentlig reparasjon av mur og molo Plan- og bygningslovens § 1-8 Reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6961735,57 Y: 429212,15
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.05.2016 2015 / 2401   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan DS 16/250 - Dispensasjon fra LNF for fradeling av tomt til garasje/ branndepot LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6947866,02 Y: 414328,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.05.2016 2015 / 15   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan PUU 30/16. Disp LNF for fradeling av boligtomt LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962087,62 Y: 422774,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.05.2016 2015 / 3294 PUU 31/16 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon formål LNF og pbl § 1-8 for - tilbygg og fasadeendring til fritidsbolig - gjenoppbygging av sjøhus Avslag på dispensasjon fra formål LNF og pbl § 1-8: - gjenoppbygging og utvidelse av molo - støttemurer i terreng og mot sjø Delvis godkjent dispensasjon fra pbl § 1-8 og formål LNF Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6950958,39 Y: 412220,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2016 2016 / 1596   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan DS 16/291. Disp LNF for tilbygg til bolighus. LNF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6959751,24 Y: 415360,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.08.2016 2016 / 1739   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan DS 16/400. Disp fra LNF for tilbygg garasje. Også disp. fra PBL § 1-8 LNF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6952318,21 Y: 420365,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.08.2016 2016 / 1825 DS 16/416 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for påbygg til bolig PBL § 1-8 og formålet LNF Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6960789,82 Y: 419940,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.09.2016 2016 / 2187   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan DS 16/463. Dispensasjon LNF for fradeling av hyttetomt rundt eksisterende hytte LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6966473,15 Y: 432972,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.09.2016 2015 / 4436 PUU 52/16 Avslått PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Avslag på søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF i kommuneplanens arealdel for garasje, drivhus, vedskjul, støttemurer og bølgedemper i sjø. Plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6950881,27 Y: 412362,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.09.2016 2016 / 1751 DS 16/468 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra pbl § 1-8 og formålet LNF for endring av størrelse på naust PBL § 1-8 og formålet LNF Fasadeendring, endring/reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6961628,93 Y: 428662,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.09.2016 2015 / 3300 DS 16/467 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Formål LNF for endring av fradeling av boligtomt Formålet LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6965608,62 Y: 435009,27
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.09.2016 2016 / 2780   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan DS 16/469. Dispensasjon fra plankrav.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6956909,42 Y: 418252,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.10.2016 2016 / 2862   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan DS 16/501. Disp for nodeskap Friområde Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6962176,81 Y: 423601,28
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2016 2016 / 1192   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan DS 16/530 Disp. fra LNF for fradeling av hyttetomt rundt eksisterende hytte LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6966278,02 Y: 424704,05
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.11.2016 2016 / 1542 PUU 64/16 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag PUU 64/16 Dispensasjon fra pbl § 1-8, § 28-1 og formålet LNf for bod og trapper. pbl § 1-8, § 28-1 og formålet LNf for bod og trapper. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6953680,18 Y: 427920,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.11.2016 2016 / 2942   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan DS 16/575 Disp LNF og PBL 1-8 for oppføring av garasje LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6961552,14 Y: 430674,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.12.2016 2016 / 3107 DS 16/589 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF for tilbygg og utebod til fritidsbolig. Formål LNF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6966759,9 Y: 428934,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.12.2016 2016 / 2770 DS 16/614 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra formålet LNF til oppføring av garasje. Dispensasjon fra formålet LNF til oppføring av garasje. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6949464,53 Y: 415514,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2016 2016 / 3788 DS 16/615 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring til fritidseiendom Formålet bolig i kommuneplan Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6963623,43 Y: 431125,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.01.2017 2016 / 2781 DS 17/1 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp. LNF for fradeling av bebygd hyttetomt LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6959818,63 Y: 429650,88
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.01.2017 2015 / 3301 PUU 3/17 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNF og PBL § 1-8 for naust og brygge LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6961422,95 Y: 427068,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.01.2017 2016 / 3827 DS 17/20 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Arealoverføring til fritidseiendom i LNF område. Formålet LNF i kommuneplan Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6948903,34 Y: 409925,27
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.01.2017 2016 / 3893 DS 17/47 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av tilbygg på fritidseiendom i LNF område LNF formål i kommuneplan Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6957198,48 Y: 417059,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2017 2016 / 540 DS 17/51 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra formål fritidsbebyggelse og PBL § 1-8 for bruksendring av uthus til anneks Fritidsbebyggelse Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6956451,19 Y: 414728,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2017 2017 / 505 DS 17/89 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp fra LNF for arealoverføring LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6961305,89 Y: 421194,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.03.2017 17 / 6 DS 17/99 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp fra LNF for enebolig og garasje LNF med spredt fritidsbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6949435,62 Y: 409125,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.03.2017 2016 / 3530 DS 17/105 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for gjenoppbygging av hytte pbl § 1-8 og formålet LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6959963,11 Y: 417533,34
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.03.2017 2015 / 2769 DS 17/112 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp. LNF for fradeling av hyttetomt LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6954500,34 Y: 429224,43
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.03.2017 2015 / 4427 DS 17/115 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp fra pbl § 1-8 og LNF for endring av naust pbl § 1-8 og LNF Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6950956,53 Y: 412257,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2017 2017 / 432 DS 17/194 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av veranda pbl § 1-8 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6947548,48 Y: 414087,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2017 2017 / 432 DS 17/194 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra formålet LNF i kommuneplan for oppføring av vereanda til boligformål LNF i kommuneplan Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6947548,48 Y: 414087,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.07.2017 2017 / 1519 DS 17/215 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp LNF for tilbygg og uthus LNF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6956806,73 Y: 419622,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.08.2017 2016 / 1739 DS 17/244 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp LNF + PBL § 1-8 for tilbygg til garasje LNF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6952320,63 Y: 420367,26
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.08.2017 2017 / 7 DS 17/270 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan formålet LNF for bygging av enebolig og garasje formålet LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6965615,18 Y: 434995,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.10.2017 2017 / 972 DS 17/358 Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø Byggeforbudet langs sjø Oppfylling     Vis i kart (+)
X: 6961497,54 Y: 422175,05
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.10.2017 2017 / 972 DS 17/358 Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNF-formålet LNF-formålet Oppfylling     Vis i kart (+)
X: 6961498,33 Y: 422174,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.10.2017 2017 / 1085 DS 17/382 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp fra LNF + PBL § 1-8 for fradeling av nausttomt og bygging av nytt naust LNF Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6952184,63 Y: 416455,42
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.11.2017 2017 / 3061 DS 17/421 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp LNF for hytte LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6961266,97 Y: 438110,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.12.2017 2017 / 2531 PUU 67/17 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp LNF + PBL § 1-8 for støpt båtopptrekk LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6956473,13 Y: 419016,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.12.2017 2017 / 3010 DS 17/469 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø Byggeforbudet langs sjø Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6956543,72 Y: 414864,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.12.2017 2017 / 3010 DS 17/469 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNF-formålet LNF-formålet Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6956543,12 Y: 414862,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.05.2018 2017 / 1208 PUU 32/18 Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Byggegrense mot sjø og formålet LNF Byggegrense mot sjø og formålet LNF - platting Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6952623,46 Y: 425394,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2018 2018 / 856 PUU 50/18 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag PBL § 1-8 og formålet LNF gor endring av brygge PBL § 1-8 og formålet LNF gor endring av brygge Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6957107,72 Y: 416939,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.06.2018 2017 / 2179 DS 18/291 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag PBL § 1-8 og formålet LNF for fradeling av tomt PBL § 1-8 og formålet LNF for fradeling av tomt Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962228,21 Y: 433877,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2018 2018 / 1962 DS 18/415 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag PBL § 1-8 og formålet LNF for tilbygg til fritidsbolig PBL § 1-8 og formålet LNF for tilbygg til fritidsbolig Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6952731,29 Y: 415606,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.10.2018 2017 / 1763 DS 18/502 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra byggegrense mot sjø og formål næring for fradeling rundt eksisterende naust. Dispensasjon fra byggegrense mot sjø og formål næring for fradeling rundt eksisterende naust. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6963298,19 Y: 430156,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2018 2018 / 3945 DS 18/580 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg til bolig i LNF-område Tilbygg til bolig i LNF-område Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6965403,31 Y: 434208,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2019 2018 / 4011 DS 19/48 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tilbygg til garasje og grensejustering, boligtomt i LNF-område Tilbygg til garasje og grensejustering, boligtomt i LNF-område Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6967067,75 Y: 437961,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.03.2019 2018 / 3954 DS 19/105 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formål LNF ved arealoverføring Dispensasjon fra formål LNF ved arealoverføring Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6952454,42 Y: 418212,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.03.2019 2018 / 3249 DS 19/119 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp formål LNF for mobilbasestasjon formål LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6953272,46 Y: 417480,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.04.2019 2019 / 701 2019/701 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF i kommuneplanens arealdel.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6957368,34 Y: 417602,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.04.2019 2019 / 635 2019/635 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF i kommuneplanens arealdel.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6966790,37 Y: 432162,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.08.2019 2019 / 2774 DS 19/365 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Ny garasje i strandsonen Ny garasje i strandsonen Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6955016,12 Y: 419647,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.09.2019 2019 / 2551 DS 19/409 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Byggegrense mot sjø og formål LNF - småkraftverk Byggegrense mot sjø og formål LNF - småkraftverk Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6961544,28 Y: 432281,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.10.2019 2019 / 2955 DS 19/454 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNF ved tilbygg til fritidsbolig Dispensasjon fra LNF ved tilbygg til fritidsbolig Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6960366,62 Y: 418378,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.10.2019 2019 / 102 DS 19/465 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp. fra LNF ved bruksendring fra bedehus til lagerbygning Disp. fra LNF ved bruksendring fra bedehus til lagerbygning Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6965919,18 Y: 435878,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.10.2019 2019 / 3081 DS 19/466 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp. fra LNF og byggeforbud i strandsone ved oppføring av veranda Disp. fra LNF og byggeforbud i strandsone ved oppføring av veranda Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6951429,97 Y: 421080,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.10.2019 2019 / 3544 DS 19/478 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra LNF og byggeforbud i strandsonen ved nedsetting av avløpstank ved hytte Disp fra LNF og byggeforbud i strandsonen ved nedsetting av avløpstank ved hytte Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6952230,11 Y: 415974,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.10.2019 2019 / 2967 Veranda/carport Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bygging av veranda med underliggende carport. veglovens §29 LNF-Spredt bebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6965142,95 Y: 434796,34
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.12.2019 2019 / 3699 DS 19/555 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp fra LNF ved arealoverføring og grensejustering til boligeiendom Disp fra LNF ved arealoverføring og grensejustering til boligeiendom Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6955830,51 Y: 419005,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.01.2020 2019 / 3611 BYGG-20/00032-6 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon for oppføring av anlegg for oksygentanker i strandsonen Dispensasjon for oppføring av anlegg for oksygentanker i strandsonen Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6949836,27 Y: 413712,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.02.2020 20 / 44   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 LNF LNF Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6950980,11 Y: 412227,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.02.2020 20 / 44   Godkjent PBL § 1-8 § 1-8 Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6950980,66 Y: 412227,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2020 2020 / 247   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Ny boligeiendom i LNF-område Ny boligeiendom i LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6953036,04 Y: 421529,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.05.2020 20 / 19   Godkjent PBL § 1-8 § 1-8 Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6954467,31 Y: 419030,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.05.2020 20 / 19   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 LNF LNF Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6954467,04 Y: 419031,79
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.05.2020 20 / 19   Godkjent PBL § 29-4 § 29-4 Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6954467,86 Y: 419031,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.06.2020 2020 / 399 BYGG-20/00399 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp fra LNF-formål ved opprettelse av ny fritidseiendom Disp fra LNF-formål ved opprettelse av ny fritidseiendom Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6959489,73 Y: 428828,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.09.2020 20 / 1620   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag pbl § 1-8 pbl § 1-8 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6951444,2 Y: 421055,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.09.2020 20 / 1620   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 formål lnf formål lnf Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6951440,74 Y: 421053,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.10.2020 20 / 1180   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 skivei LNF Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6966877,21 Y: 419658,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.11.2020 2020 / 1691 Bygg-20/01691 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6968497,22 Y: 433321,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.12.2020 2020 / 754   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra formålet LNF i kommuneplanen LNF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6956855,71 Y: 419577,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.01.2021 20 / 1620   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 lnfr spredt LNF Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6951439,9 Y: 421046,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.01.2021 20 / 1620   Godkjent PBL pbl §1-8 pbl § 1-8 Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6951439,54 Y: 421047,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.04.2021 2020 / 379   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra formålet bolig for fritidsbolig Boligbebyggelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6948039,27 Y: 413968,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
K201301 Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026