Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1506_K200901
Administrativ enhet 1506
Planident K200901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2009 / 1
Plannavn Kommunedelplan for Bolsøya
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.02.2013
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1502
Opprinnelig planid K200901
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2013.02.14. Vedtatt plankart Bolsøya.pdf  
  Planbeskrivelse 2013.02.14. Vedtatt tekstdel.pdf  
  Bestemmelser Vedtatte bestemmelser og retningslinjer.pdf  
  Juridisk bindende illustrasjon temakart kulturminner, komm.pl. Bolsøya.pdf  
  Bestemmelser Tilleggsbestemmelser.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
21.01.2019 2018 / 1821 DS 19/24 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp fra LNF for fradeling av boligtomt Disp fra LNF for fradeling av boligtomt Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6956379,49 Y: 412795,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84