Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1506_K201201
Administrativ enhet 1506
Planident K201201
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 1056
Plannavn Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.06.2017
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1502
Opprinnelig planid K201201
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
22.10.2020 20 / 1074   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 LNF LNF Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6956738,38 Y: 445164,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2020 20 / 1074   Godkjent PBL pbl § 1-8 pbl § 1-8 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6956735,02 Y: 445167,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84