Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1506_K201401
Administrativ enhet 1506
Planident K201401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Kommuneplanens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 06.10.2016
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1502
Opprinnelig planid K201401
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 12.02.2014
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 19.06.2014
Frist innspill  
1. gangs behandling 25.08.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 05.09.2015 / 19.10.2015
Endelig planvedtak 06.10.2016
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
16.01.2017 2016 / 3219 DS 17/26 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra bestemmelse om skilt   Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6958449,07 Y: 410534,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.02.2017 2015 / 1524 PUU 11/17 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra formålet småhusbebyggelse og utnyttingsgrad for tilbygg Småhusbebyggelse Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958317,73 Y: 406324,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.03.2017 2017 / 434 DS 17/92 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Utnyttelsesgrad i kommuneplan for oppføring av terrasse Uynyttelsesgrad i kommuneplan Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6957738,26 Y: 402333,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.03.2017 2015 / 2407 DS Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra utnyttingsgrad og avstand til nabogrense for levegg, bod og terrasse Utnyttingsgrad Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958567,08 Y: 408336,42
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2017 2017 / 146 DS 17/104 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp LNF for bygging av bro LNF Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 6960950,11 Y: 412523,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.03.2017 2017 / 477 DS 17/126 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra skiltbestemmelser Skiltbestemmelser Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6960853,17 Y: 412038,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.04.2017 2017 / 1083 DS 17/133 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Utnyttelsesgrad i kommuneplan for oppføring av trapper ved terrasseleiligheter Utnyttelsesgrad i kommmuneplan Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6957732,62 Y: 402363,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.05.2017 2017 / 1136 DS 17/150 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag LNF og pbl § 1-8 for fradeling rundt eksisterende naust LNF og pbl. § 1-8 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6959250,61 Y: 413527,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2017 2017 / 483 DS 17/154 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra formålet LNF i kommuneplan for arealoverføring til steinbrudd og masseuttak Formål i kommuneplan Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962639,27 Y: 412831,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.05.2017 2017 / 376 DS 17/156 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Tilbygg til hytte innenfor 100 meters beltet mot sjø Plan- og bygningsloven § 1-8 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958618,6 Y: 397381,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.06.2017 2017 / 1445 DS 17/186 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp PBL § 1-8 for platting PBL § 1-8 Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6956696,95 Y: 398417,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.06.2017 2015 / 3284 FSK 66/17 Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Formål LNFR for adkomstveg til fritidsbolig Formål LNFR Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6960274,07 Y: 409116,89
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2017 2016 / 2499 FSK 70/17 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Formålet LNFR, maksimal tillatt hyttestørrelse og hensynssone kulturminne for riving, ombygging og oppføring av turistforeningshytte Formålet LNFR, maksimal tillatt hyttestørrelse og hensynssone kulturminne Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6958873,99 Y: 405159,26
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.07.2017 2017 / 1481 DS 17/214 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp utnyttingsgrad for veranda og takoverbygg Utnyttingsgrad Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958272,28 Y: 407716,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.08.2017 2017 / 1787 DS 17/231 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Bestemmelse om skilt Bestemmelse om skilt Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6957632,73 Y: 405958,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.08.2017 2017 / 232 2017/1569 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad.   Fasadeendring, endring/reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6957813,21 Y: 404026,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.08.2017 2017 / 1569 DS 17/232 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra utnyttelsesgrad Utnyttelsesgrad Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6957803,86 Y: 404029,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.08.2017 2017 / 2127 DS 17/234 Godkjent PBL Disp fra PBL § 29-4 for høyde på rubbhall   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6960987,42 Y: 412382,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.09.2017 2017 / 1448 DS 17/304 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra utnyttingsgrad for Garasje Utnyttingsgrad Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6959327,13 Y: 408988,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.09.2017 2016 / 3152 PUU 51/17 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Krav til uteareal, regulert byggegrense mot veg for riving, oppføring av nytt leilighetsbygg og ombygging av eksisterende bygg til leilighetsbygg i Romsdalsgata 5 og Øvre veg 10-12. Krav til uteareal og byggegrense mot veg Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6957781,64 Y: 406139,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2017 2016 / 2892 PUU 55/17 Godkjent KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Disp fra pbl § 1-8 og formålet i plan for bygging av båtstø Disp fra pbl § 1-8 og formålet i plan Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6957439,73 Y: 404353,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2017 2015 / 4445 DS 17/376 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Maksimal tillatt utnytteslesgrad for oppføring av bod Maksimal tillatt utnytteslesgrad Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6957842,05 Y: 405821,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2017 2017 / 3039 DS 17/391 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag dispensasjon fra bestemmelse om BYA for utvidelse av veranda BYA i bestemmelse til kommuneplan Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958433,27 Y: 405360,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2017 2017 / 3039 DS 17/391 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på søknad om disp fra utnyttingsgrad for utvidelse av veranda. Opphevet etter klage av Fylkesmannen i tøndelag Utnyttelsesgrad Fasadeendring     Vis i kart (+)
X: 6958434,86 Y: 405359,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.11.2017 2017 / 1396 DS 17/420 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon PBL § 1-8 for plastring av molo   Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6957208,38 Y: 402735,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2017 2017 / 1189 DS 17/429 Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø for oppføring av naust Byggeforbudet langs sjø Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6959424,42 Y: 414151,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.12.2017 2015 / 1148 DS 17/452 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp PBL § 1-8 for gjennoppbygging av steinvor   Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6957393,75 Y: 403666,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.12.2017 2015 / 3988 FS 136/17 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp LNF for bygging av bro LNF Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6960325,17 Y: 408412,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.01.2018 2017 / 2709 PUU 5/18 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra planformål Planformål Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6963010,26 Y: 415168,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.01.2018 2017 / 2709 Tilbygg/VA Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av tilbygg LNF Tilbygg Vedtak Politisk vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6963007,84 Y: 415171,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.01.2018 2017 / 2213 DS 18/53 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Maksimal tillatt utnyttelsesgrad, byggegrense mot veg, og fområl trafikkområde for ombygging og tilbygging til bolighus. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad, byggegrense mot veg, og fområl trafikkområde Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6959050,04 Y: 411529,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2018 2016 / 2499 FSK 5/18 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Formålet LNFR, maksimal tillatt hyttestørrelse og hensynssone kulturminne for riving, ombygging og nybygg av turistforeningshytte Formålet LNFR, maksimal tillatt hyttestørrelse og hensynssone kulturminne Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6958872,4 Y: 405156,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.03.2018 2016 / 3152 PUU 17/18 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Krav til uteareal, regulert byggegrense mot veg for riving, oppføring av nytt leilighetsbygg og ombygging av eksisterende bygg til leilighetsbygg i Romsdalsgata 5 og Øvre veg 10-12. Krav til uteareal og regulert byggegrense mot veg Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6957775,02 Y: 406143,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.03.2018 2017 / 3578 DS 18/133 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø Byggeforbudet langs sjø Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6958354,54 Y: 410343,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2018 2016 / 2892 DS 18/146 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Formålet i plan, samt pbl § 1-8 for flytting av pumpekum Formålet i plan, samt pbl § 1-8 for flytting av pumpekum Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 6957444,17 Y: 404350,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.03.2018 2017 / 1652 DS 17/396 Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Midlertidig disp fra parkeringskrav Parkeringskrav Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958659,81 Y: 409337,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.05.2018 2017 / 2195 DS 18/226 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag PBL § 1-8 og formålet i plan. PBL § 1-8 og formålet i plan. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6957027,62 Y: 397198,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.05.2018 2018 / 22 FSK 48/18 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Formålet LNF - fradeling rundt hytte og naust Formålet LNF - fradeling Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6959778,26 Y: 408273,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2018 2017 / 3009 FSK 67/18 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Formål LNF, byggegrense langs sjø og vassdrag for endring av hytte og uthus. Formål LNF, byggegrense langs sjø og vassdrag for endring av hytte og uthus. Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6960595,33 Y: 409154,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.09.2018 2018 / 2157 DS 18/402 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Krav om reguleringsplan - ombygging Krav om reguleringsplan - ombygging Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6957656,9 Y: 402652,79
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.10.2018 2018 / 2037 PUU 75/18 Godkjent PBL Byggegrense mot offentlig veg, pbl § 29-4, Makismal tillatt etasjeantall, reguleringsplanens bestemmelser om krav til brannvegg, krav til parkeringsplasser. Byggegrense mot offentlig veg, pbl § 29-4, Makismal tillatt etasjeantall, reguleringsplanens bestemmelser om krav til brannvegg, krav til parkeringsplasser. Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6957723,32 Y: 406463,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.11.2018 2018 / 3599 DS 18/529 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Formål LNF for solcelleanlegg til hinderlys til flyplassen Formål LNF for solcelleanlegg til hinderlys til flyplassen Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6961059,57 Y: 413664,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2018 2018 / 3590   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Oppgradering av ventilasjonsanlegg i strandsone Oppgradering av ventilasjonsanlegg i strandsone Ventilasjonsanlegg     Vis i kart (+)
X: 6957832,9 Y: 407973,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.12.2018 2018 / 3999 DS 18/562 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Maksimalt antall skilt og skilt på tak. Maksimalt antall skilt og skilt på tak. Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6957426,25 Y: 405712,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2018 2018 / 2961   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Maksimal tillatt utnyttelsesgrad   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6957880,24 Y: 406559,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.01.2019 2018 / 3927 DS 19/42 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Garasje nærmere kommunal vei enn tillatt i veglova Garasje nærmere kommunal vei enn tillatt i veglova Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6958222,48 Y: 406341,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2019 2018 / 3716 DS 19/63 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for utnyttelsesgrad og bygging nær offentlig gangvei Dispensasjon for utnyttelsesgrad og bygging nær offentlig gangvei Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6957975,41 Y: 404748,27
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.02.2019 2018 / 3785 DS 19/74 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra boligformål ved bruksendring til frisørsalong Dispensasjon fra boligformål ved bruksendring til frisørsalong Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6957675,71 Y: 405127,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.03.2019 2018 / 4150 DS 19/100 Godkjent KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Dispensasjon fra formål grønnstruktur ved arealoverføring Dispensasjon fra formål grønnstruktur ved arealoverføring Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6958272,46 Y: 407317,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.03.2019 2018 / 3298 DS 19/111 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra skiltbestemmelser ved ny skilting hos Specsavers Dispensasjon fra skiltbestemmelser ved ny skilting hos Specsavers Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6957553,03 Y: 405810,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.03.2019 2018 / 2059 2018/2059 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra kommunens bestemmelse § 22.5 - skilt skal ikke fremstå som sammenhengende bånd på fasaden.   Fasadeendring    
X: Y:
19.03.2019 2018 / 3795 2018/3795 Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Dispensasjon fra veglovens § 29.   Tilbygg    
X: Y:
01.04.2019 2019 / 179 2019/179 Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF..   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6963117,11 Y: 415023,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.04.2019 2017 / 1396 2017/1396 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6957200,39 Y: 402724,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2019 2019 / 549 DS 19/181 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon for tiltak i strandsonen ved arealoverføring Dispensasjon for tiltak i strandsonen ved arealoverføring Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6958371,28 Y: 410380,92
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.04.2019 2019 / 1138   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Byggehøyde Maksimal tillatt gesimshøyde Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6961669,53 Y: 413390,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.05.2019 2018 / 4163 DS 19/211 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra makismal tillatt bygingshøyde og parkeringskravet for bil. Dispensasjon fra makismal tillatt bygingshøyde og parkeringskravet for bil. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6957985,64 Y: 405579,79
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.05.2019 2019 / 1602 DS 19/240 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Byggegrense mot vei Byggegrense mot vei Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6958088,51 Y: 407279,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.06.2019 2019 / 328   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra tillatt maksimal utnyttelsesgrad Dispensasjon fra tillatt maksimal utnyttelsesgrad Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958440,52 Y: 406615,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2019 2018 / 3390 FSK 61/19 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet for bygging av turveg Dispensasjon fra formålet for bygging av turveg Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6959922,05 Y: 409316,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.06.2019 2019 / 1614 DS 19/277 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Arealoverføring i 100-metersbeltet langs sjø Arealoverføring i 100-metersbeltet langs sjø Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6958342,2 Y: 410340,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.06.2019 2019 / 705 2019/705 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra kommuneplanens §§ 22.3 og 22.4.   Skilt m.v.    
X: Y:
05.07.2019 2019 / 1454 DS 19/318 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Bygging av enebolig i strandsone Bygging av enebolig i strandsone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6957303,36 Y: 401192,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2019 2018 / 1723 DS 19/405 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Plankrav og byggegrense mot veg Plankrav og byggegrense mot veg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6957912,34 Y: 407213,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.09.2019 2019 / 2815 DS 19/407 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Flytting av uthus i 100-metersbeltet langs sjø Flytting av uthus i 100-metersbeltet langs sjø Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6959082,54 Y: 397554,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.09.2019 2019 / 2200 2019/2200 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttelsesgrad.   Nybygg    
X: Y:
18.09.2019 2018 / 4165 2018/4165 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6959301,56 Y: 397479,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.09.2019 2019 / 1176 2019/1176 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6959046,48 Y: 397603,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.10.2019 2019 / 371 DS 19/453 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på søknad om disp fr akrav til størrelse på skilt, antall skilt og frittstående skilt Avslag på søknad om disp fr akrav til størrelse på skilt, antall skilt og frittstående skilt Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6960057,46 Y: 411580,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.10.2019 2019 / 2270 2019/2270 Godkjent PBL Dispensasjon fra § 29-4 byggegrense mot nabo i plan- og bygningsloven.   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6958246,33 Y: 405207,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2019 2019 / 3278 DS 19/467 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra utnyttelsesgrad for oppføring av hagestue Disp fra utnyttelsesgrad for oppføring av hagestue Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958501,8 Y: 406586,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.10.2019 2019 / 2807 DS 19/498 Godkjent KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Dispensasjon for bygging av terrasse innenfor grønnstruktur Dispensasjon for bygging av terrasse innenfor grønnstruktur Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6958949,53 Y: 409056,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.11.2019 2019 / 3780 DS 19/519 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra utnyttelsesgrad BYA ved oppføring av tilbygg Disp fra utnyttelsesgrad BYA ved oppføring av tilbygg Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6957674,16 Y: 402418,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.12.2019 2018 / 4165 2018/4165 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven.   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6959303,25 Y: 397480,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.01.2020 20 / 16   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan skiltbestemmelsene skiltbestemmelsene Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6958359,19 Y: 410339,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.02.2020 2020 / 415   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra BYA for rehabilitering av veranda Maksimal tillatt utnyttelsesgrad i kommuneplan Reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6957806,96 Y: 406498,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.03.2020 2020 / 708 BYGG-20/00708 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på dispensasjon fra bestemmelse om 50 kvm uteoppholdsareal per boenhet Avslag på dispensasjon fra bestemmelse om 50 kvm uteoppholdsareal per boenhet Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6957838,42 Y: 405816,16
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.05.2020 20 / 540   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan dispensasjon fra skiltbestemmelsene dispensasjon fra skiltbestemmelsene - antall Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6960055,59 Y: 411551,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2020 20 / 1163   Godkjent KpArealFormål grønnstruktur $ 11-7 pkt 3 Formål grønnstruktur for flytting av bussholdeplass Formål grønnstruktur for flytting av bussholdeplass Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6957437,83 Y: 404138,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.09.2020 2020 / 985 BYGG-20/00985 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttelsesgrad for tilbygg. Et annet tilbygg på eiendommen er fjernet, og den samlede utnyttelsesgraden på eiendommen økes ikke.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6958355,89 Y: 406575,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2020 20 / 148   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan krav til uteareal krav til uteareal Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6959652,66 Y: 412488,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.09.2020 20 / 726   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan skiltbestemmelsene skiltbestemmelsene Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6960879,71 Y: 412056,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.10.2020 20 / 1565   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan skiltbestemmelsene skiltbestemmelsene Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6959428,31 Y: 412202,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.10.2020 20 / 520   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan skiltbestemmelsene skiltbestemmelsene Skilt m.v.     Vis i kart (+)
X: 6957707,65 Y: 407308,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.11.2020 2020 / 1462 BYGG-20/01462 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Byggegrense mot veg for parkeringsplass   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 6958547,61 Y: 409319,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84