Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3025_02202014008
Administrativ enhet 3025
Planident 02202014008
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 176
Plannavn Føyka - Elvely
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.05.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 220
Opprinnelig planid 2014008
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2014008_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2014008_plankart.pdf Felt C6 korrigert 06.09.2019 i.h.t. Kommunestyrets vedtak
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2014008_planbeskrivelse.pdf  
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 2014008_utbyggingsavtale.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
07.01.2019 2017 / 17245 DS 0004-19 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 2/67, 2/57 Godkjent dispensasjon og tillatelse -Etablering av aktivitetspark Boligbebyggelse, vei og park Golfbane, ridebane etc. Vedtak
Kart
 
X: 6633919,04 Y: 580163,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.06.2019 2019 / 6857 DS 0906-19 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 50/179 Godkjent midlertidig dispensasjon og tillatelse - Ett trinn - Bruksendring - Midlertidig lokale til undervisning   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
 
X: 6633797,16 Y: 580129,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.07.2020 2020 / 3843 DS 1371-20   Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan 158/1 m.fl. - Godkjente dispensasjoner og rammetillatelse - Opparbeidelse av teknisk infrastruktur innenfor delområde I Drammensveien / Kirkeveien   Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Kart
Vedtak
 
X: 6633753,73 Y: 580028,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.12.2020 2020 / 4770 DS 0383-20 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 2/120 Tillatelse til montering av midlertidig treningstrapp Føykaskråningen   Konstruksjon Vedtak
Kart
 
X: 6633925,65 Y: 579996,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.03.2021 2020 / 3172 DS 0811-20 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 2/56 Godkjente dispensasjoner og rammetillatelse - Nybygg nærings- og boligbygg på opptil 6 etasjer - Elvely   Nybygg Vedtak
Kart
 
X: 6633826,88 Y: 580195,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
13.09.2017 0 / 0   Avvik fra vedtatt plankart: Restriksjonssoner fra plan 119E skal beholdes, ref. Kommuneplansjef.    
X: 6633719,96 Y: 579935,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0220119E Nycomed-Pharma, GBNR.50/185
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
0220119 Asker sentrum