Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3025_02202016014
Administrativ enhet 3025
Planident 02202016014
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 1346
Plannavn E18 Slependen-Drengsrud
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 08.11.2016
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 220
Opprinnelig planid 2016014
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016014_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2016014_PLANKART_ALT1B_3A_3C.pdf  
  Arealplankart 2016014_PLANKART_ALT2A.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2016014_Planbeskrivelse med KU E18 Asker.pdf  
  Illustrasjon 2016014_Kommunedelplan_1B og 3A og 3C.PDF  
  Illustrasjon 2016014_Kommunedelplan_2A.PDF