Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_062001002
Administrativ enhet 3044
Planident 062001002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn SUDNDALEN DEL 1
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.09.1988
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 062001002
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 062001002.PDF  
  Arealplankart 062001002_TF.PDF  
  Bestemmelser bestemmelse.PDF  
Andre dokumenter Diverse Klausuleringssone_Sudndalen_Vannverk.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
20.10.1993     Bestemmelsene Vedrører gnr 43, bnr 266   Illustrasjon
Stadfestingsbrev
 
X: 295881 Y: -19508
NGO-akse II, NGO1948, Gauss-Krüger
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
23.04.2013 2013 / 1061   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Disp fra LNF-formålet for å bygge inn overbygd veranda. Tiltaket gir ikke økt BYA men, økning i BRA. LNF Fasadeendring, endring/reparasjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6724365,1 Y: 446737,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.05.2019 2019 / 2047   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon - byggegrense vei Dispensasjon - byggegrense vei Tilbygg Vedtak Dispensasjon - byggegrense vei
  Vis i kart (+)
X: 6724362,65 Y: 446917,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.05.2020 2020 / 1987   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon fra energikrav Dispensasjon fra energikrav Tilbygg Vedtak Dispensasjon fra energikrav
  Vis i kart (+)
X: 6724737,52 Y: 447010,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1029 Sudndalen, Hallingskarvet, gnr 42, bnr 215 mfl
Planen blir utfylt av
Planid Plannavn
062001006 SUDNDALEN UTVIKLING AS
062001029 Bebyggelseplan for Hallingskarvet fjellandsby