Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_062002003
Administrativ enhet 3044
Planident 062002003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn BEBYGGELSESPLAN HOVET
Type Bebyggelsesplan ihht.Reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.12.1975
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 062002003
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 062002003_TF.PDF  
  Bestemmelser 3_best.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 3_sak.pdf  
  Arealplankart 062002003.PDF  
Planen utfyller
Planid Plannavn
062002002 REGULERINGSPLAN HOVET