Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_062002004
Administrativ enhet 3044
Planident 062002004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn MOEN BOLIGFELT
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.02.1988
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 062002004
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 062002004.PDF  
  Arealplankart 062002004_TF.PDF  
  Innstilling (saksfremlegg) 4_sak.pdf  
  Bestemmelser 4_best.pdf  
Andre dokumenter Diverse tomteplan.pdf  
  Diverse Klausuleringssone_Hovet_Vannverk.pdf