Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_062003005
Administrativ enhet 3044
Planident 062003005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn HøGEHAUG VEST DEL II
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.02.1983
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 062003005
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 062003005.PDF  
  Arealplankart 062003005_TF.PDF  
  Bestemmelser 5_best.pdf  
Andre dokumenter Diverse 5_annet.pdf  
  Diverse Sikringssone_Hol_VV.pdf