Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_062003006
Administrativ enhet 3044
Planident 062003006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn GRøNLIE DEL 1
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.10.1986
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 062003006
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 062003006.PDF  
  Bestemmelser 6_best.pdf  
  Arealplankart 062003006_TF.PDF  
  Innstilling (saksfremlegg) 6_sak.pdf  
Andre dokumenter Diverse 6_annet.pdf  
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
3022 Grønle boligfelt