Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3045_2010001
Administrativ enhet 3045
Planident 2010001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Sandvatn-Jøsliseter
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.02.2010
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 621
Opprinnelig planid 2010001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Bestemmelser bestemmelser-2010001-Sandvatn - Jøsliseter.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Vedtak_Sandvatn_Jøsli.pdf  
Andre dokumenter Illustrasjon Dispensasjon_Sandvatn Jøsliseter10032011.pdf  
  Arealplankart Sandvatn_plankart.pdf  
  Tegnforklaring Tegnforklaring_Sandvatn-Jøsliseter.pdf