Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4639_1417-2013001KP
Administrativ enhet 4639
Planident 1417-2013001KP
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Kommuneplan 2014-2024 Arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.06.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1417
Opprinnelig planid 1417-2013001KP