Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1834_2013005
Administrativ enhet 1834
Planident 2013005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1
Plannavn reguleringsplan FV17 Liafjell-Olvikvatnet
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.04.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser reguleringsbestemmelserFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart reguleringsplankart-vedtattFV17Liafjell-olvikvatnet.pdf  
  Vedtak saksfremlegg-vedtatt_plan.pdf saksfremlegg med vedtak
  Planbeskrivelse planbeskrivelseFV17Liafjell-olvikvatnet.pdf  
  Rapport merknadsbehandlingFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf merknadsbehandling
Andre dokumenter Rapport fagrapport geoteknikkFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf Fagrapport geoteknikk
  Rapport fagrapport-naturmangfoldFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf Fagrapport - naturmangfold
  Rapport fagrapport-reindriftFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf Fagrapport - reindrift
  Rapport Fagrapport-risikoanalyseFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf Fagrappport - risikoanalyse
  Rapport fagrapportvegstøyFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf Fagrapport-vegstøy
  Illustrasjon IlustrasjonshefteFV17-LiafjellOlvikvatnet.pdf Ilustrasjonshefte
  Rapport Utforming_portalFV17Liafjell-Olvikvatnet.pdf Utforming - portal
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
21.05.2015 2015 / 205 Mindre endring Kun innhold Ny avkjørsel til eiendom Gnr. 35/2 Delegert myndighet Vedtak
 
X: 7371349,87 Y: 419184,14
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84