Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197102
Administrativ enhet 4211
Planident 197102
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Hundsvann disposisjonsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.02.1972
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197102
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse Hundsvann_2_bygningsrådet.pdf Utvidelse av planen avslått.