Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197603
Administrativ enhet 4211
Planident 197603
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Steinsvann disposisjonsplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.04.1976
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197603
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Steinsvann_hyttefelt_beskrivelse_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Steinsvann_hyttefelt_plankart.pdf  
  Diverse Steinsvann_hyttefelt_godkjenning.pdf Brev som bekrefter at planen er godkjent