Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_198301
Administrativ enhet 4211
Planident 198301
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Steinsvann hytteplan
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.12.1983
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 198301
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Steinsvann_1_hyttefelt_nytt_plankart.pdf Erstatter gammelt plankart
  Vedtak Steinsvann_1_hyttefelt_behandling.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Steinsvann1_hyttefelt_gml_beskrivelse.pdf Beskrivelse til gammel plan