Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_199901
Administrativ enhet 4211
Planident 199901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Fylkesveg 75 Grunnsvoll-Flaten
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.07.1999
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 199901
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser FV75_Frikirka_Auslandshaugen_regbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart FV-75_Frikirka_plankart.pdf  
  Arealplankart FV-75_Grunnsvoll-Flaten_1_plankart.pdf  
  Arealplankart FV-75_Grunnsvoll-Flaten_2_plankart.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse FV75_Frikirka_Auslandshaugen_planbeskrivelse.pdf