Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1380
Administrativ enhet 4204
Planident 1380
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 7760
Saksnummerinformasjon 201207760
Plannavn E18/E39 - Gartnerløkka-Meieriet
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.02.2015
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1380
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 20.06.2013
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 18.09.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 19.09.2014 / 01.11.2014
2. gangs behandling 29.01.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 18.02.2015
Kunngjøring av planvedtak 20.03.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RB1380 28.04.2022.pdf  
Vedtaksdokumenter Bestemmelser RB1380.pdf  
  Arealplankart DR1380R1.pdf Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Arealplankart DR1380R2.pdf Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Arealplankart DR1380R3.pdf Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Vedtak V1380.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse PB1380.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
17.03.2016 2015 / 3260 201503260-4 Plangrense og innhold Endring av plangrense og endring av gang/sykkelvei over E39 Delegert myndighet Vedtak
Illustrasjon
  Vis i kart (+)
X: 6444488,47 Y: 438507,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.04.2022 2020 / 101697 PLAN-20/05706-22 Kun innhold   Delegert myndighet Vedtak
Arealplankart
Arealplankart
  Vis i kart (+)
X: 6445175,83 Y: 440082,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
18.09.2023 2023 / 2053 BYGG-23/02053-12 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Riving av garasje og oppføring av garasje og bod. Disp fra reguleringsplan vedrørende grad av utnytting. Dueknipen 3A, gnr./bnr. 151/432   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6445092,3 Y: 439913,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1087 RV 456 KOLSDALEN-HANNEVIKDALEN
1269 E39, Fidjemoen - Fidjetoppen kollektivfelt
15 VESTSIDEN
341 EIGEVANNSVEIEN, NIKKELVEIEN
701 E18, BJØRNDALSSLETTA - GARTNERLØKKA
844 EUROTERMINALEN
892 KVARTAL 72 NYBYEN
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1448 NY HAVNEGATE OG VESTRE STRANDGATE
1530 Områderegulering for Brønnstykket, Møllevannsveien og Bellevue
1586 Detaljregulering for Hampa(KMV) - fergeterminal
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
377 E18 STREKNINGEN RUNDINGEN HANNEVIKDALEN
626 GARTNERLØKKA OG KR. VESTERVEIEN / MØLLEVANNSVEIEN
84 VESTERVEIEN veireg.