Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1402
Administrativ enhet 4204
Planident 1402
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1119
Saksnummerinformasjon 201401119
Plannavn SYKKELEKSPRESSVEI
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.09.2015
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1402
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 08.04.2014
Frist for uttalelse til planprogram 02.06.2014
Vedtatt planprogram 24.09.2014
Frist innspill  
1. gangs behandling 11.03.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 16.03.2015 / 04.05.2015
Endelig planvedtak 16.09.2015
Stadfesting 16.09.2015
Kunngjøring av planvedtak 01.07.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RB1402.docx  
Vedtaksdokumenter Arealplankart KDP1402.pdf  
  Bestemmelser RB1402.pdf  
  Vedtak V1402.pdf  
  Planbeskrivelse PB1402.pdf  
  Utforming FORM1402.pdf Formingsprinsipper
  Rapport HP1402.docx Handlingsplan
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
08.06.2018 2018 / 2438 201802438-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av påbygg og tilbygg. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2 Rona 11 - 61/12   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6447101,92 Y: 445933,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.05.2020 2020 / 620 202000620-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fasadeendring, utvidelse av terrasse og senking av terreng mot sør for trappenedgang. Disp fra planformål og plankrav i Kommunedelplan og fra avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd. Vågsbygdveien 41 - 13/163.   Fasadeendring, endring/reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6442789,41 Y: 438696,28
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.07.2020 2020 / 1827 202001827-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omfatter etter-godkjenning av terrasse, tilbygg og påbygg. Disp fra planformål og plankrav i Kommunedelplan for sykkelekspressveg for oppføring av omsøkt terrasse, tilbygg og påbygg. Vågsbygdveien 33 - 13/21.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6442839,66 Y: 438715,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84