Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5632_2002001
Administrativ enhet 5632
Planident 2002001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Kommunedelplan for kystsonen i Båtsfjord kommune
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 07.03.2002
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 2028
Opprinnelig planid 2002001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2002001-pbest.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2002001-pkart.pdf  
  Arealplankart 2002001-pkart Indre Båtsfjord.pdf  
  Arealplankart 2002001-pkart Indre Syltefjord.pdf  
  Arealplankart 2002001-pkart Hamningberg.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
09.05.2019 2019 / 77   Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Midlertidig tillatelse for flytebrygge til den nye reguleringsplanen for Nordfjord blir vedtatt   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7896564,2 Y: 1055391,4
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
28.01.2021 2021 / 4   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Levendelagring av fisk. Søknad om dispensasjon fra arealformål i kystsoneplanen   Nybygg Kart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 7900718 Y: 1039436,7
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84