Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4211_197902
Administrativ enhet 4211
Planident 197902
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Reguleringsplan Cinderella
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.11.1979
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 911
Opprinnelig planid 197902
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Gml_Cinderella_regplan_best.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Gml_Cinderella_regplan_plankart.pdf  
  Vedtak Gml_Cinderella_regplan_saksbehandling.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
27.08.2007 2007 / 364   Kun innhold Omgjøring fra bolig til parkeringsplass og industri/lager. Delegert myndighet Vedtak Beskrivelse med plankart.
 
X: 6518320,51 Y: 504551,87
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84