Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4204_994
Administrativ enhet 4204
Planident 994
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2004 / 284
Saksnummerinformasjon 200400284
Plannavn E39, GARTNERLØKKA - KLEPPLAND I SØGNE
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.02.2005
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 994
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak V994.pdf  
  Bestemmelser RB994.pdf  
  Arealplankart KDP994.pdf  
  Arealplankart KDP994_1.pdf  
  Arealplankart KDP994_2.pdf  
  Arealplankart KDP994_3.pdf  
  Arealplankart KDP994_4.pdf  
Andre dokumenter Diverse I994.PDF Varsel om insigelse
  Vedtak I994-1.PDF Det kongelige miljøverndepartement